Projekt „Polska jest w Nas. Polonijne debaty oksfordzkie” dobiega końca. Ostatni akcent miał miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego: podczas konferencji podsumowującej zrealizowane działania w ramach projektu, Pan Podróżnik wygłosił wykład dla studentów i uczestników, reprezentujących Litwę, Czechy, Wielką Brytanię i Polskę.


Jak wygląda polska spuścizna kulturowa (także językowa) poza granicami naszego kraju? Czy materialne ślady dziedzictwa kulturowego i baza poloników, obejmująca obiekty w blisko 60 krajach świata, mogą pomóc w zrozumieniu przeszłości, skłaniają do dyskusji w teraźniejszości i wpływają na przyszłość? Co do tego mają podróże?

Wykład pt. „Podróże, tożsamość i ślady językowe na mapie świata”, który Pan Podróżnik wygłosił 1 grudnia, przenosił uczestników do nietypowych, niejednoznacznych i (niekiedy) zaskakujących miejsc na świecie, gdzie określenie Polska jest w nas wciąż żywo rezonuje – skutecznie opierając się czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym.

To nie tylko repozytoria wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym w Iranie, polsko-innuicka rodzina, która mieszka na Grenlandii, potomkowie naszych rodaków żyjący w Kazachstanie, Kirgistanie czy Brazylii – ale również (na pozór nieuchwytne) ślady językowe, badane z perspektywy dziennikarsko-podróżniczej.

Wykład UJ (c) panpodroznik.com
Pan Podróżnik i jego wykład w Bibliotece Jagiellońskiej UJ (c) UzelerArts, panpodroznik.com

Wyszukiwanie poloników podczas podróży w różne zakątki naszego globu może stać się swoistym wyzwaniem i przyjemnością; mowa m.in. o cmentarzach wojennych, dziełach sztuki lub potomkach naszych rodaków. To również podtrzymanie dumy z faktu, że mapa świata roi się od nazw geograficznych pochodzących od nazwisk Polaków. Domeyko, Strzelecki, Czerski, Barsz, Malinowski czy Kościuszko – lista jest długa, a nazwiska rodaków zostały w ten sposób unieśmiertelnione.

Ale nie tylko Pan Podróżnik podzielił się z uczestnikami konferencji „Polska jest w nas. O języku polskim w kraju i za granicą. Polonijne debaty oksfordzkie” swoimi przemyśleniami w formie wykładu. Dr. Małgorzata Majewska, zawodowo zajmująca się językiem w komunikacji, pracująca w Instytucie Dziennikarstwa UJ, wygłosiła wykład mentoringowy pt. „Wartości w debacie. Czy zawsze mówimy o tym samym”.

Wykład UJ (c) panpodroznik.com
Pan Podróżnik i jego wykład w Bibliotece Jagiellońskiej UJ (c) UzelerArts, panpodroznik.com

Uczestnicy i studenci z 4 krajów wzięli również udział w pokazowej debacie oksfordzkiej nad tezą „Aktywne promowanie polskiej kultury poprzez sztukę, muzykę i film jest skutecznym sposobem na zwiększenie zainteresowania nauką języka polskiego na świecie”.

Zmagania erystyczno-retoryczne, według klasycznych reguł (debata oksfordzka jest bardzo sformalizowanym rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko) były doskonałym uzupełnieniem wykładu Pana Podróżnika oraz dr Małgorzaty Majewskiej.

Wykład UJ (c) panpodroznik.com
Podczas wykładu dr Małgorzaty Majewskiej (c) UzelerArts, panpodroznik.com

Pan Podróżnik dziękuje następującym instytucjom: Respublikos ambasada Vilniuje (Ambasada RP w Wilnie), Lenkijos institutas Vilniuje (Instytut Polski w Wilnie), Klub Polski w Pradze, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Federation of Polish Student Societies in the UK, Instytut Rozwoju Języka Polskiego, Polonijne Debaty Oksfordzkie, Polska Organizacja Turystyczna.

Wykład UJ (c) panpodroznik.com
Wywiad po zakończeniu wykładu w Bibliotece Jagiellońskiej UJ (c) UzelerArts, panpodroznik.com

Comments are closed.