Ważny – i niesłusznie dotąd pomijany – obszar związany z podróżami i branżą travel: na Dolnym Śląsku odbyło się ogólnopolskie spotkanie praktyków turystyki społecznej, naukowców i sektora publicznego. I. Edycja Kongresu Turystyki Społecznej w jeleniogórskim hotelu Mercure zakończyła się pełnym sukcesem. Paweł Kunz (Pan Podróżnik) dołożył swoją cegiełkę, wygłaszając referat oraz uczestnicząc w 2 panelach dyskusyjnych.


Organizatorzy Kongresu postanowili pokazać jak najszersze spektrum turystyki społecznej, podkreślając wielowątkowość i wielopoziomowość jej problematyki. Jednym z głównych celów było również doprecyzowanie pojęć: zdefiniować turystykę społeczną, pokazując jej niejednoznaczność oraz zrewidować błędny pogląd, że dotyczy ona jedynie grup ubogich czy defaworyzowanych, podróżujących tylko i wyłącznie dzięki dofinansowaniom ze strony państwa, samorządów terytorialnych i innych funduszy.

Każda z zaproponowanych sesji tematycznych, w której ścierały się głosy różnorodnych środowisk – praktyków, urzędników, uczestników i naukowców, mogłaby być mottem przewodnim kolejnego kongresu i ufam, że tak się właśnie stanie.”

Sylwia Osojca-Kozłowska, Fundacja Symbioza
Kongres Turystyki Społecznej (c) panpodroznik.com
Referat oraz udział w panelach na Kongresie Turystyki Społecznej (c) panpodroznik.com

Paweł Kunz (Pan Podróżnik) miał przyjemność wygłosić referat: „Etyka kontra turystyka (w nowoczesnych czasach)”, koncentrując się na przykładach dobrych praktyk w obszarze travel. Dodatkowo podzielił się wiedzą i doświadczeniem m.in. w panelach „Turystyka społeczna, etyka i szara strefa” oraz „Czy turystyka społeczna jest moralna, zrównoważona i odpowiedzialna”.

Wśród współpanelistów był m.in. Rafał Szlachta (prezes Polskiej Organizacji Turystycznej), Cezary Przybylski (marszałek województwa dolnośląskiego), Jerzy Kapłon (prezes Zarządu Głównego PTTK), Małgorzata Jarosińska-Jedynak (minister Funduszy i Polityki Regionalnej), Andrzej Gut Mostowy (sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii), dr hab. prof. Armin Mikos von Rohrscheidt (Wydział Nauk Społecznych GSW) i prof. Daniel Puciato (Uniwersytet WSB Merito / Politechnika Opolska).

Kongres Turystyki Społecznej (c) panpodroznik.com
Referat na Kongresie Turystyki Społecznej (c) panpodroznik.com
Kongres Turystyki Społecznej (c) Dariusz Nowaczyński
I Kongres Turystyki Społecznej (c) Sylwia Osojca-Kozłowska
Kongres Turystyki Społecznej (c) Dariusz Nowaczyński
Podczas panelu z m.in. Piotrem Wiktorko i Danielem Puciato (c) Dariusz Nowaczyński

Write A Comment