W jaki sposób zabrać się za pozyskiwanie funduszy, których celem jest m.in. rozwój infrastruktury okołoturystycznej skierowanej do turystów OzN? Czym jest program Dostępność Plus? Czy obiekty i przedsiębiorcy z terenów górskich, obiekty typu schroniska turystyczne również mogą szukać swoich możliwości? Pan Podróżnik wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizował podcast, który zawiera odpowiedzi na te – i wiele innych – pytań.


Nowoczesne środki przekazu, w tym podcasty, stanowią naturalny sposób na dotarcie z danym przekazem do nowych grup odbiorców. Według badania „Słuchacz podcastów w Polsce” (Grupa Eurozet; realizacja: Publicis Groupe, listopad 2022 r.; respondenci: internauci w wieku powyżej 15 lat, N=8305; CAWI) zasięg miesięczny podcastów w 2022 r. to ponad 31 proc. – oznacza to, że prawie co trzeci internauta w Polsce słucha podcastów. Z kolei 21,2 proc. polskich użytkowników sieci ma aktywny kontakt z podcastami przynajmniej raz w tygodniu.

Paweł Kunz (Pan Podróżnik), we współpracy z Spiroo Solutions, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) zrealizował podcast pt. „Jak pozyskać środki na rozwój turystyki społecznej?”, którego gościem był Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiedzialny m.in. za program „Dostępność Plus”.

Przemysław Herman (c) panpodroznik.com
Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (c) panpodroznik.com

Realizacja podcastu „Jak pozyskać środki na rozwój turystyki społecznej?” przez Pana Podróżnika odbyła się w pełnym zakresie wszystkich niezbędnych elementów: od koncepcji poprzez scenariusz, dobór gości, nagranie, prowadzenie oraz postprodukcję. W jej wyniku powstał emisyjny materiał, dostarczony do mandanta.

 • koncepcja podcastu: format, założenia, klimat;
 • scenariusz: warstwa merytoryczna, research, skrypt, pytania;
 • dobór gości: uwzględnienie planowanej tematyki, zaproszenie, kontakt w trakcie realizacji;
 • nagranie: organizacja miejsca, technikalia, przygotowanie studia, proces nagrania, surówka audio;
 • prowadzenie: skrypt, leading vocal;
 • postprodukcja: oprawa, edycja, montaż, dżingle, intro, outro.
Podcast pozyskiwanie funduszy europejskich w turystyce banner (c) panpodroznik.com
Podcast: pozyskiwanie funduszy europejskich w turystyce, projekt „Beskid Wyspowy – Beskid Dostępny” (c) panpodroznik.com

Pełna lista pytań, obszarów i zagadnień, które zostały poruszone w podcaście:

 • Jak wygląda turystyka społeczna (w liczbach) w Polsce? Ile mamy osób z OzN? Czy chcą podróżować? Czy seniorzy mają siłę nabywczą umożliwiającą im podróże, także w rejony górskie?
 • Czy samorządy i podmioty prywatne działające w sektorze turystycznym mogą liczyć na działania / współpracę ze strony agend rządowych lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mając szansę na rozwój infrastruktury okołoturystycznej?
 • Czy oprócz funduszy europejskich warto szukać możliwości partycypowania w publicznych środkach krajowych, m.in. jednostek samorządu terytorialnego, PFRON, z budżetu państwa?
 • Czym jest program Dostępność Plus? O jakich kwotach wartości inwestycji w ramach programu Dostępność Plus mówimy, patrząc na to w ujęciu 2018-2025?
 • Czy możliwe jest pozyskiwanie funduszy, udział w grantach na dostępność, rozwijanie umiejętności pracy z turystami (OzN) podczas m.in. szkoleń o dostępności?
 • Jak się zabrać za pozyskiwanie funduszy? Czy są jakieś złote reguły, mogące skutkować zwiększonymi szansami na otrzymanie grantu?
 • Czy istnieją konkretne wymogi dotyczące wkładu własnego lub inne specyficzne warunki, mogące być elementem stopującym?
 • W jakich obszarach można realizować projekty? Czy obiekty i przedsiębiorcy z terenów górskich, obiekty typu schroniska turystyczne również mogą szukać swoich możliwości?
 • Jak wygląda kodeks dobrych praktyk, związany z poszukiwaniem dodatkowych źródeł finansowania? Czego się wystrzegać?

Banner Przydatne Strony (c) panpodroznik.com

Podcast pt. „Jak pozyskać środki na rozwój turystyki społecznej?” dofinansowano ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Pełną wersję podcastu można odsłuchać poniżej ↓↓↓

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej logo (c) MFiPR
Ministerstwo Sportu i Turystyki logo (c) MSiT

Write A Comment