Kalendarz jest nieubłagany: 5 lutego 2024 r. kończy się dwuletnia ochrona przewoźników lotniczych w Polsce, wynikająca pośrednio z ustawy o PNR (Passenger Name Record) i jej nowelizacji. Czy rząd planuje abolicję? Jak to wpłynie na pasażerów oraz na sektor przewozów lotniczych? I czy Straż Graniczna zacznie egzekwować wielomilionowe kary? M.in. o tym Pan Podróżnik wypowiadał się w Wiadomościach na antenie Radia Zet.


Banner Pan Podróżnik Media (c) panpodroznik.com

Czy to tylko ciekawostka branżowa, która nie powinna spędzać snu z powiek podróżnym, planującym lotnicze wyjazdy zagraniczne bądź krajowe? Niekoniecznie. Niepozorne literki PNR mogą zwiastować spore perturbacje.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o PNR (Passenger Name Record), przewoźnicy lotniczy od 2018 r. są zobowiązani do przekazywania specjalnej jednostce Straży Granicznej danych wszystkich pasażerów przylatujących i odlatujących z Polski. Dane pasażerów są dostępne i przetwarzane przez określone przepisami ustawy organy państwowe, w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych poważnych przestępstw.

Jak wyglądała realizacja tej ustawy w praktyce? 5 lutego minął termin zawieszenia egzekucji kar finansowych nakładanych na przewoźników lotniczych przez Straż Graniczną za nieprzekazywanie danych pasażerów w latach 2018–2020. Od dziś Straż Graniczna musi ściągać należności (40 tys. zł kary) za każdy lot w przypadku nieprzekazania danych. Według przewoźników lotniczych, sumy do wyegzekwowania wraz z odsetkami sięgają już ponad 2 mld zł.

Na antenie Radia Zet Pan Podróżnik wyjaśniał, co egzekucja tak wysokich kar oznacza dla przewoźników oraz czy istnieje ryzyko, że linie lotnicze ograniczą liczbę operacji lotniczych w naszym kraju lub wręcz wycofają się z Polski. Pan Podróżnik poruszył również kwestię tego, jak problem obowiązku przekazywania danych pasażerów został rozwiązany w innych krajach UE (Polska wprowadziła najbardziej restrykcyjną ustawę i najwyższe kary za nierealizowanie przepisów o PNR).

Samolot Ryanair na lotnisku w Krakowie (c) panpodroznik.com

[..] Rozmawiamy o tym, co było w ostatnich latach, a nie o stanie faktycznym. To oznacza ewentualne egzekwowanie kar, które już zostały nałożone, Mowa tutaj o ponad 27 tysiącach decyzji [..] Warto dodać, że przewoźnicy głośno protestują przeciwko nałożonym karom, podnosząc argument, że na początku obowiązywania regulacji wynikających z ustawy o PNR, elektroniczny system działał dość wadliwie.

[..] Problemy związane z realizacją ustawy aktualnie praktycznie już nie występują. Spoglądając w statystyki z ostatnich lat widzimy, że przekazywane jest ponad 99 procent danych PNR.

Radio Zet 06.02.2024
Radio Zet studio (c) RadioZet

Write A Comment