Czy nowoczesne metody komunikacji marketingowej, serwisy internetowe, aplikacje, multimedia są przydatne dla osób z niepełnosprawnościami? Który czynnik może dobrze nakierować turystę OzN na daną atrakcję? Jaką radę można przekazać osobom zarządzającym danym produktem lub marką turystyczną? Pan Podróżnik wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizował podcast, który zawiera odpowiedzi na te – i wiele innych – pytań.


Nowoczesne środki przekazu, w tym podcasty, stanowią naturalny sposób na dotarcie z danym przekazem do nowych grup odbiorców. Według badania „Słuchacz podcastów w Polsce” (Grupa Eurozet; realizacja: Publicis Groupe, listopad 2022 r.; respondenci: internauci w wieku powyżej 15 lat, N=8305; CAWI) zasięg miesięczny podcastów w 2022 r. to ponad 31 proc. – oznacza to, że prawie co trzeci internauta w Polsce słucha podcastów. Z kolei 21,2 proc. polskich użytkowników sieci ma aktywny kontakt z podcastami przynajmniej raz w tygodniu.

Paweł Kunz (Pan Podróżnik), we współpracy z Spiroo Solutions, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) zrealizował podcast pt. „Marketing i praktyczne aspekty związane z turystyką społeczną”, którego gościem był Zbigniew Orłowski.

Pan Zbigniew Orłowski piastuje funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK oraz jest Prezesem Zarządu Oddziału PTTK Mysłowice. To wieloletni praktyk w zakresie działań na rzecz poprawy warunków turystycznych dla osób reprezentujących turystykę społeczną i defaworyzowaną.

Podcast marketing w turystyce społecznej (c) panpodroznik.com
Zbigniew Orłowski, wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK (c) panpodroznik.com

Realizacja podcastu Marketing i praktyczne aspekty związane z turystyką społeczną przez Pana Podróżnika odbyła się w pełnym zakresie wszystkich niezbędnych elementów: od koncepcji poprzez scenariusz, dobór gości, nagranie, prowadzenie oraz postprodukcję. W jej wyniku powstał emisyjny materiał, dostarczony do mandanta.

 • koncepcja podcastu: format, założenia, klimat;
 • scenariusz: warstwa merytoryczna, research, skrypt, pytania;
 • dobór gości: uwzględnienie planowanej tematyki, zaproszenie, kontakt w trakcie realizacji;
 • nagranie: organizacja miejsca, technikalia, przygotowanie studia, proces nagrania, surówka audio;
 • prowadzenie: skrypt, leading vocal;
 • postprodukcja: oprawa, edycja, montaż, dżingle, intro, outro.
Podcast marketing w turystyce społecznej (c) panpodroznik.com
Podcast: Marketing i praktyczne aspekty związane z turystyką społeczną, projekt „Beskid Wyspowy – Beskid Dostępny” (c) panpodroznik.com

Pełna lista pytań, obszarów i zagadnień, które zostały poruszone w podcaście:

 • Czy marketing turystyczny, skierowany do osób z niepełnosprawnościami, musi się różnić od tego, który kierowany jest w stronę pozostałych turystów?
 • Jak zbudować dobry produkt turystyczny, nakierowany na osoby spełniające definicję turystyki społecznej, defaworyzowanej?
 • Na jakie elementy powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy z branży turystycznej, którzy chcą przygotować produkt skierowany do osób z niepełnosprawnościami, propozycję nowego szlaku lub wycieczki terenowej?
 • Czy nowoczesne metody komunikacji marketingowej, serwisy internetowe, aplikacje, multimedia – są przydatne dla osób z niepełnosprawnościami? Jaką radę można przekazać osobom zarządzającym danym produktem lub marką turystyczną?
 • Na czym polega rola asystenta osoby z niepełnosprawnością – i czy jest niezbędna, gdy mówimy o turystyce?
 • Który czynnik może dobrze nakierować turystę OzN na daną atrakcję, szlak, miejsce, wydarzenie: „ludzki”, w punktach informacji turystycznej – czy „wirtualny”, używając dobrodziejstw internetu?
 • Na ile ważny jest marketing społeczny, budowanie pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych, promowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz w turystyce?
 • Czy kampanie społeczne, które wskazują na skalę zjawiska niepełnosprawności w społeczeństwie, ukazują obecność barier, potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także ich oczekiwania, możliwości pomagania i wsparcia – są przydatne w późniejszych ewentualnych działaniach marketingowych?
 • Czy uniwersalne pomysły i patenty, wdrożone w województwie śląskim – m.in. przewodniki z pomysłami wycieczek skierowane do osób, dla których dostępność niektórych atrakcyjnych turystycznie miejsc może być ograniczona; nie tylko niepełnosprawni, ale też osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi w wózkach – są do zrealizowania w innych województwach lub regionach kraju i można z nich skorzystać na etapie planowania i idei?

Banner Przydatne Strony (c) panpodroznik.com

Podcast pt. Marketing i praktyczne aspekty związane z turystyką społeczną dofinansowano ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Pełną wersję podcastu można odsłuchać poniżej ↓↓↓

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej logo (c) MFiPR
Ministerstwo Sportu i Turystyki logo (c) MSiT

Write A Comment